Oferta

Pierwsza wizyta, trwająca około godziny, obejmuje przeprowadzenie pomiaru składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej (BIA), pomiarów antropometrycznych i ich analizę, a także przeprowadzenie pełnego, szczegółowego 24 – godzinnego wywiadu żywieniowego oraz zdrowotnego. Zinterpretowane zostają poddane również wyniki badań laboratoryjnych.

Pomiar metodą BIA wykonywany jest przy użyciu profesjonalnego, 8 – elektrodowego, segmentowego, wieloczęstotliwościowego analizatora składu ciała (TANITA MC-780 MA). Jest bezpiecznym i szybkim pomiarem pokazującym między innymi takie parametry składu ciała jak: całościową i segmentową zawartość tkanki tłuszczowej, beztłuszczowej masy ciała, podstawową przemianę materii organizmu, stopień jego nawodnienia i wiek metaboliczny.

Ocenie poddany jest również stan odżywienia pacjenta. Do tego celu służą zarówno badania lekarskie oraz biochemiczne, jak i badania antropometryczne pozwalające ustalić rozmiary i proporcje ciała, dystrybucję tkanki tłuszczowej w organizmie, rodzaj sylwetki ciała.

Szczegółowy 24 – godzinny wywiad żywieniowy przeprowadzany jest z wykorzystaniem autorskiego programu dietetycznego Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie (DIETA 5). Daje możliwość wychwycenia i unaocznienia błędów żywieniowych oraz skorygowanie nawyków dotyczących sposobu żywienia.

Na podstawie wywiadu przygotowywana jest zindywidualizowana dieta uwzględniająca preferencje żywieniowe pacjenta.

Wizyty kontrolne ustalane są zazwyczaj w odstępach 3 – tygodniowych. W ich ramach wykonywana jest porównawcza analiza składu ciała, pomiary antropometryczne i ewentualna interpretacja aktualnych wyników badań. Ocenie poddane zostaje zalecone postępowanie dietetyczne, stopień jego realizacji oraz efektywność. W razie potrzeby następuje modyfikacja programu żywieniowego.